กลุ่มแอร์อินเวอร์เตอร์ INVERTER

รวมกลุ่มแอร์อินเวอร์เตอร์ INVERTER ของยี่ห้อต่างๆ ไว้ที่นี่!

แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ ระบบที่ช่วยให้ประหยัดค่าไฟมากยิ่งขึ้น โดยทำงานแบบเลี้ยงไฟระดับคงที่ ต่างจากรุ่นธรรมดาที่จะมีการกระชากไฟ ทำให้ประหยัดไฟได้ดี อุณหภูมิอยู่ในระดับคงที่ ไม่เย็นเกินไป ทำให้รู้สึกเย็นสบายๆ โดยมีแอร์แต่ละยี่ห้อจำหน่ายดังนี้

 • แอร์มิตซูบิชิ INVERTER
 • แอร์ไดกิ้น INVERTER
 • แอร์แคเรียร์ INVERTER
 • แอร์เทรน INVERTER
 • แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ INVERTER
 • แอร์ซัยโจเด็นกิ INVERTER
 • แอร์อามีน่า INVERTER
 • แอร์เซ็นทรัลแอร์ INVERTER
 • แอร์สตาร์แอร์ INVERTER
 • แอร์ฮิตาชิ INVERTER
 • แอร์ยอร์ค INVERTER
 • แอร์ยูนิแอร์ INVERTER
 • แอร์โตชิบา INVERTER

 


 • แอร์มิตซูบิชิอินเวอร์เตอร์ Mitsubishi Inverter
  รวมแอร์มิตซูบิชิอินเวอร์เตอร์ แอร์มิตซูบิชิINVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น (Mitsubishi Electric Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังมิตซูบิชิINVERTER แอร์แขวนมิตซูบิ...

 • แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์ Daikin Inverter
  รวมแอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์ แอร์ไดกิ้นINVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน(Daikin Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังไดกิ้น INVERTER แอร์แขวนไดกิ้น ...

 • แอร์แคเรียร์อินเวอร์เตอร์ Carrier Inverter
  รวมแอร์แคเรียร์อินเวอร์เตอร์ แอร์แคเรียร์INVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน (Carrier Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังแคเรียร์ INVERTER แอร์แขว...

 • แอร์เทรนอินเวอร์เตอร์ Trane Inverter
  รวมแอร์เทรนอินเวอร์เตอร์ แอร์เทรนINVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน(Trane Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังเทรน INVERTER แอร์แขวนเทรน INVERTER

 • แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้อินเวอร์เตอร์ Mitsubishi Heavy Duty Inverter
  รวมแอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้อินเวอร์เตอร์ แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน(Mitsubishi Heavy Duty Inverter) มีดังนี้ แ...

 • แอร์ซัยโจเด็นกิอินเวอร์เตอร์ Saijo Denki Inverter
  รวมแอร์ซัยโจเด็นกิอินเวอร์เตอร์ แอร์ซัยโจเด็นกิINVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น (Saijo Denki Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังซัยโจเด็นกิ INVERTER แอร์ตั้งแขวนซัยโ...

 • แอร์อามีน่าอินเวอร์เตอร์ Amena Inverter
  รวมแอร์อามีน่าอินเวอร์เตอร์ แอร์อามีน่า แอร์อินเวอร์เตอร์INVERTERแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน(Amena Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังอามีน่า INVERTER แอร์แขวนอามีน...

 • แอร์เซ็นทรัลแอร์อินเวอร์เตอร์ Central Air Inverter
  รวมแอร์เซ็นทรัลแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์เซ็นทรัลแอร์INVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น (Central Air Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังเซ็นทรัลแอร์ INVERTERแอร์ตั้งแขวนเซ...

 • แอร์ยอร์คอินเวอร์เตอร์ York Inverter
  รวมแอร์ยอร์คอินเวอร์เตอร์ แอร์ยอร์คINVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน(York Inverter) ดังนี้ แอร์ผนังยอร์คแอร์ INVERTERแอร์ตั้งแขวนยอร์ค ...

 • แอร์ฮิตาชิอินเวอร์เตอร์ Hitachi Inverter
  รวมแอร์ฮิตาชิอินเวอร์เตอร์ แอร์ฮิตาชิ แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น (Hitachi Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังฮิตาชิ INVERTER แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ INVERTER แอร์สี่ทิศทางฮ...

 • แอร์ยูนิแอร์อินเวอร์เตอร์ Uniaire Inverter
  รวมแอร์ยูนิแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ยูนิแอร์INVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน(Uniaire Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังยูนิแอร์ INVERTER แอร์ตั้ง...

 • แอร์สตาร์แอร์อินเวอร์เตอร์ Star Aire Inverter
  รวมแอร์สตาร์แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์สตาร์แอร์ INVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น (Star Aire Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังสตาร์แอร์ INVERTER แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ I...

 • แอร์โตชิบาอินเวอร์เตอร์ Toshiba Inverter
  รวมแอร์โตชิบาอินเวอร์เตอร์ แอร์โตชิบาINVERTERแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน(Toshiba Inverter) มีดังนี้ แอร์ผนังโตชิบา INVERTER แอร์แขวนโตชิบา...