การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

การเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าหรือได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่มีความต้องการจะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถทำได้โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีการชำระมัดจำค่าสินค้าส่วนหนึ่งแล้ว แต่ยังชำระไม่ครบ
  • ​หากเป็นสินค้าที่ปกติทางร้านมีการสต๊อกอยู่แล้ว เช่น แอร์ผนัง แอร์ตั้งแขวน(บางรุ่น) แอร์แขวน(บางรุ่น) แอร์สี่ทิศทาง(บางรุ่น) ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรุ่นสินค้าได้ โดยต้องแจ้งทางร้านล่วงหน้า
  • หากลูกค้าเกิดการเปลี่ยนใจ ต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ ร้านจะไม่คืนค่ามัดจำ หรือหักเงิน 20% จากยอดสั่งซื้อ เนื่องจากลูกค้าผิดข้อตกลง  
  • ลูกค้าจะได้รับค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อทางร้านไม่มีสินค้าให้ตามตกลง
  • กรณีสินค้าสั่งผลิต ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ หากลูกค้าไม่รับสินค้าจะไม่มีการคืนค่ามัดจำให้
 • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีการชำระค่าสินค้าครบแล้ว
  • ​หากเป็นสินค้าที่ปกติทางร้านมีการสต๊อกอยู่แล้ว เช่น แอร์ผนัง แอร์ตั้งแขวน(บางรุ่น) แอร์แขวน(บางรุ่น) แอร์สี่ทิศทาง(บางรุ่น) ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรุ่นสินค้าได้ โดยกล่องสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีการแกะกล่อง และกล่องไม่บุบสลาย โดยนำส่งกลับมาที่ร้านด้วยตัวเอง
  • ​ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ในกรณีที่มีการแกะกล่องและสินค้ามีการใช้งานแล้ว
  • ​สำหรับแอร์เคลื่อนที่ที่เพิ่งซื้อได้ไม่เกิน 7 วัน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นใหม่ได้หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต เสียงดังผิดปกติ หรือ ลมแอร์ไม่ออกเลย
  • ​ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าได้หากมีการเปลี่ยนใจ
  • ​ลูกค้าไม่สามารถคืนสินค้าได้หากใช้แอร์แล้วไม่ถูกใจ หรือแอร์ไม่เย็นอย่างที่คิดไว้
  • ​ลูกค้าที่สั่งซื้อแอร์ไปแล้ว มีอะไหล่บางส่วนเสีย สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่แอร์นั้นใหม่ได้ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในระยะเวลาการรับประกันของบริษัทแอร์นั้นๆ
  • ​ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า และร้านยอมรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้านั้น ลูกค้าเป็นผู้ส่งกลับสินค้ากลับมาที่ร้านเอง
  • ​ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ที่ให้อุปกรณ์ในกล่องมาไม่ครบ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดการบรรจุของบริษัทผู้ผลิต เช่น รีโมทแอร์ กรุณาแจ้งเราเพื่อให้นำส่งอุปกรณ์ที่ตกหล่นไป
 • การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอื่นๆ
  • ​สินค้าแอร์ที่มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • ​สินค้าแอร์บางรุ่นที่เป็นแอร์เฉพาะ แอร์ขนาดใหญ่ หรือแอร์สั่งผลิต หากจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆ อาจมีค่าปรับจากทางร้าน 10-20% ของราคาสินค้า หรือยึดเงินมัดจำ เนื่องจากเป็นสินค้าขายเฉพาะกลุ่ม ทำให้ทางร้านต้องรับภาระค่าสินค้าชนิดนั้นเต็มจำนวน
 • ติดต่อแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่
 • ​โทร. 064-9946526 , 095-4896614
 • Line : @vrv88
 • Email : networkaircool@gmail.com