ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE คลอง5

 

[17 MAY 2018]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE ขนาด 25000 บีทียู 2 ชุด ที่คลอง5

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE ขนาด 25000 บีทียู 2 ชุด ที่คลอง5

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE ขนาด 25000 บีทียู 2 ชุด ที่คลอง5

ภาพแฟนคอยล์แอร์ตั้งแขวนซัยโจ INVERTER SURE

 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE ขนาด 25000 บีทียู 2 ชุด ที่คลอง5

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki รุ่น INVERTER SURE ขนาด 25000 บีทียู 2 ชุด ที่คลอง5

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์แขวนใต้ฝ้า / แอร์ตั้งแขวน