ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SKB พระยาสุเรนทร์

 

[22 MAY 2022]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SKB ขนาด 30000 บีทียู 2 ชุด ที่พระยาสุเรนทร์

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SKB ขนาด 30000 บีทียู 2 ชุด ที่พระยาสุเรนทร์

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SKB ขนาด 30000 บีทียู 2 ชุด ที่พระยาสุเรนทร์

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SKB ขนาด 30000 บีทียู 2 ชุด ที่พระยาสุเรนทร์

ภาพติดตั้งแฟนคอยล์และคอนเด็นซิ่งแอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA SKB

ผลงานการติดตั้งแอร์แขวนใต้ฝ้า / แอร์ตั้งแขวน