ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น IRIS INVERTER พญาไท

 

[10 SEP 2020]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น IRIS INVERTER ขนาด 24000 บีทียู ที่พญาไท

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น IRIS INVERTER ขนาด 24000 บีทียู ที่พญาไท

ภาพแฟนคอยล์แอร์ตั้งแขวนเทรน IRIS INVERTER

 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น IRIS INVERTER ขนาด 24000 บีทียู ที่พญาไท

ภาพการเดินท่อแอร์และวางคอนเด็นซิ่ง

ผลงานการติดตั้งแอร์แขวนใต้ฝ้า / แอร์ตั้งแขวน