ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD กิ่งแก้ว

 

[07 JUL 2018]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู 4 ชุด ที่กิ่งแก้ว

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู ที่กิ่งแก้ว

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู ที่กิ่งแก้ว

ภาพแฟนคอยล์แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE

 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู ที่กิ่งแก้ว 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู ที่กิ่งแก้ว

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

 

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู 4 ชุด ที่กิ่งแก้ว

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู 4 ชุด ที่กิ่งแก้ว

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู 4 ชุด ที่กิ่งแก้ว

ภาพติดตั้งแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE รุ่น NEW STYLUS STANDARD ขนาด 24000 บีทียู 4 ชุด ที่กิ่งแก้ว

ผลงานการติดตั้งแอร์แขวนใต้ฝ้า / แอร์ตั้งแขวน