ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF ซอยนาทอง

 

[14 JUN 2022]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF ขนาด 42000 บีทียู รัชดาภิเษก ซอยนาทอง

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราอีกครั้งค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

ภาพแฟนคอยล์แอร์ตู้ตั้ง Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

 

แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

ภาพการเดินท่อใส่รางครอบท่อแแอร์

 

แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

ภาพการวางคอนเด็นซิ่ง

 

ผลงานการติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้น