ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF รัชดาภิเษก

 

[14 OCT 2021]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF ขนาด 42000 บีทียู รัชดาภิเษก

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

ภาพแฟนคอยล์แอร์ตู้ตั้ง Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

 

แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

 ภาพการวางคอนเด็นซิ่ง

 

แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty รุ่น FDF

ภาพการเดินท่อใส่รางครอบท่อแแอร์

 

ผลงานการติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้น