ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นยอร์ค York รุ่น FPFN ศรีราชา

 

[17 NOV 2022]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งยอร์ค YORK รุ่น FPFN ขนาด 48000 บีทียู ศรีราชา ชลบุรี

ขอบคุณลูกค้าที่ซื้อแอร์และใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นยอร์ค York รุ่น FPFN 48000 บีทียู ศรีราชา

ภาพแฟนคอยล์แอร์ตู้ตั้ง YORK ก่อนนำไปติดตั้ง

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นยอร์ค York รุ่น FPFN 48000 บีทียู ศรีราชา

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์ตู้ตั้ง YORK ก่อนนำไปติดตั้ง

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นยอร์ค York รุ่น FPFN 48000 บีทียู ศรีราชา

ภาพแฟนคอยล์แอร์ตู้ตั้ง YORK รุ่น FPFN48AVR

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นยอร์ค York รุ่น FPFN 48000 บีทียู ศรีราชา

การเดินท่อแอร์และใส่รางครอบท่อแอร์เพื่อความเรียบร้อย

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นยอร์ค York รุ่น FPFN 48000 บีทียู ศรีราชา

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นยอร์ค York รุ่น FPFN 48000 บีทียู ศรีราชา

ภาพวางคอนเด็นซิ่ง โดยทำขาวางขึ้นใหม่

ผลงานการติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้น