ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นสตาร์แอร์ STAR AIRE รุ่น CR/DQM สามเสน พระนคร

 

[4 JUL 2023]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STARAIRE รุ่น CR/DQM ขนาด 30000 บีทียู ที่สามเสน เขตพระนคร

ขอบคุณลูกค้าที่ซื้อแอร์และใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STARAIRE รุ่น CR/DQM ขนาด 30000 บีทียู ที่สามเสน เขตพระนคร

ภาพแฟนคอยล์แอร์ตู้ตั้ง Staraire

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STARAIRE รุ่น CR/DQM ขนาด 30000 บีทียู ที่สามเสน เขตพระนคร

การเดินท่อแอร์และใส่รางครอบท่อแอร์เพื่อความเรียบร้อย

ผลงานการติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้น