ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QBY พระยาสุเรนทร์

 

[15 JUN 2020]

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QBY 60000 บีทียู ที่พระยาสุเรนทร์

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

 

ภาพสินค้าแอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QBY 60000 บีทียู ที่พระยาสุเรนทร์

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QBY 60000 บีทียู ที่พระยาสุเรนทร์

ภาพติดตั้งแฟนคอยล์แอร์ตู้ตั้งพื้น

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QBY 60000 บีทียู ที่พระยาสุเรนทร์

ภาพการเดินท่อและใส่รางครอบท่อแอร์

 

ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ Carrier รุ่น 40QBY 60000 บีทียู ที่พระยาสุเรนทร์

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์

ผลงานการติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้น