ภาพติดตั้งแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น Daikin รุ่น FVRN กาบเชิง สุรินทร์

 

[28 MAR 2022]

 

ภาพงานติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นไดกิ้น Daikin รุ่น FVRN 42000 บีทียู 2 ชุด ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพงานติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นไดกิ้น Daikin รุ่น FVRN 42000 บีทียู 2 ชุด ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ภาพงานติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นไดกิ้น Daikin รุ่น FVRN 42000 บีทียู 2 ชุด ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ภาพงานติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้นไดกิ้น Daikin รุ่น FVRN 42000 บีทียู 2 ชุด ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ภาพส่วนแฟนคอยล์แอร์ตู้ตั้งพื้น

 

ผลงานการติดตั้งแอร์ตู้ตั้งพื้น