ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า Amena รุ่น WLV INVERTER ซอยประเสริฐมนูญกิจ

 

[04 SEP 2021]

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WLV INVERTER ขนาด 30000 บีทียู ที่ซอยประเสริฐมนูกิจ

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WLV INVERTER

ภาพแฟนคอยล์แอร์ผนังอามีน่า รุ่น WLV

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WLV

 ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์ผนัง