ภาพติดตั้งแอร์ผนังเทรน TRANE รุ่น HIGH WALL ลาดกระบัง

 

[25 NOV 2020]

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังเทรน TRANE รุ่น HIGH WALL ขนาด 36000 บีทียู ที่ลาดกระบัง

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ผนังเทรน TRANE รุ่น HIGH WALL ขนาด 36000 บีทียู ที่ลาดกระบัง

ภาพแฟนคอยล์แอร์ผนังเทรน

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังเทรน TRANE รุ่น HIGH WALL ขนาด 36000 บีทียู ที่ลาดกระบัง

ภาพติดตั้งแอร์ผนังเทรน TRANE รุ่น HIGH WALL ขนาด 36000 บีทียู ที่ลาดกระบัง

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์ผนัง