ภาพติดตั้งแอร์ผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น RANGER พระราม3

 

[22 MAR 2021]

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น RANGER ขนาด 9000 บีทียู ที่พระราม3

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น Ranger 9000 BTU

ภาพติดตั้งแอร์ผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น Ranger 9000 BTU

ภาพแฟนคอยล์แอร์ผนังแคเรียร์ Ranger

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังแคเรียร์ Carrier รุ่น Ranger 9000 BTU

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์

ผลงานการติดตั้งแอร์ผนัง