ภาพติดตั้งแอร์ผนังโตชิบา Toshiba รุ่น Magic Cool พหลโยธิน

 

[11 FEB 2020]

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังโตชิบา Toshiba รุ่น Magic Cool ขนาด 18000 บีทียู ที่พหลโยธิน

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ผนังโตชิบา Toshiba รุ่น Magic Cool พหลโยธิน

ภาพแฟนคอยล์แอร์ผนังโตชิบา

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังโตชิบา Toshiba รุ่น Magic Cool พหลโยธิน

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์ผนัง