ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTM SMASH รังสิต

 

[08 APR 2017]

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTM SMASH ขนาด 13000 บีทียู ที่รังสิต

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTM SMASH ขนาด 13000 บีทียู ที่รังสิต

ภาพแฟนคอยล์แอร์ผนังไดกิ้น FTM SMASH

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTM SMASH ขนาด 13000 บีทียู ที่รังสิต

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTM SMASH ขนาด 13000 บีทียู ที่รังสิต

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์ผนัง