ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTKQ SABAI PLUS INVERTER ปุณณวิถี

 

[2 FEB 2023]

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTKQ SABAI PLUS INVERTER ขนาด 18000 บีทียู ที่ปุณณวิถี

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTKQ SABAI PLUS INVERTER ขนาด 18000 บีทียู ที่ปุณณวิถี

ภาพแฟนคอยล์แอร์ผนังไดกิ้น FTKQ Sabai Plus Inverter

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTKQ SABAI PLUS INVERTER ขนาด 18000 บีทียู ที่ปุณณวิถี

การเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์ผนัง