ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTKZ ZETAS INVERTER บางพลี

 

[03 SEP 2021]

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTKZ ZETAS INVERTER ขนาด 9000 บีทียู ที่บางพลี

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTKZ ZETAS ขนาด 9000 บีทียู ที่บางพลี

ภาพแฟนคอยล์แอร์ผนังไดกิ้น FTKZ ZETAS

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังไดกิ้น Daikin รุ่น FTKZ ZETAS ขนาด 9000 บีทียู ที่บางพลี

การเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์ผนัง