ภาพติดตั้งแอร์ผนัง AMENA รุ่น WFB The Alley รามอินทรา

 

[8 JUL 2022]

 

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFB ขนาด 13000-18000 บีทียู 10 ชุด ที่ The Alley รามอินทรา

ขอบคุณลูกค้าที่ซื้อแอร์และใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFB

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFB

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFB

ภาพแฟนคอยล์แอร์ผนังอามีน่า รุ่น WFB

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFB

ภาพติดตั้งแอร์ผนังอามีน่า AMENA รุ่น WFB

 ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์ผนัง