ภาพติดตั้งแอร์เปลือยต่อท่อดักท์แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42TGF ราชดำเนิน

 

[4 JUL 2023]

 

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน 

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

  

*ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

 

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

 ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยแคเรียร์ Carrier รุ่น 42TGF 30000 บีทียู ย่านราชดำเนิน

ภาพการเดินท่อ ใส่รางครอบท่อแอร์และวางคอนเด็นซิ่ง

 

***การติดตั้งแอร์เปลือย แอร์ซ่อนในฝ้าของทางร้าน จะเป็นการติดตั้งเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ เช่น

กริลช่องลม กริลช่องรีเทิร์น แชมเบอร์ ฟิลเตอร์ ตีท่อลม จะยังไม่รวมอยู่ในค่าติดตั้ง

หากลูกค้าต้องการสามารถแจ้งทางร้านเพื่อแจกแจงรายละเอียดในใบเสนอราคาค่ะ

***ทางร้านไม่มีบริการงานการเก็บฝ้าแบบละเอียด ลูกค้าจะต้องหาช่างฝ้ามาเก็บงานฝ้าหลังติดตั้งต่อค่ะ

 

ผลงานการติดตั้งแอร์เปลือย