ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 48000 บีทียู สมุทรปราการ


[16 SEP 2020]


ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 48000 บีทียู ที่สมุทรปราการ

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ


  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 48000 บีทียู ที่สมุทรปราการ

ภาพส่วนแฟนคอยล์แอร์เปลือย

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 48000 บีทียู ที่สมุทรปราการ

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 48000 บีทียู ที่สมุทรปราการ

ภาพส่วนแฟนคอยล์แอร์เปลือยที่มีการต่อท่อลมออก

 

***การติดตั้งแอร์เปลือย แอร์ซ่อนในฝ้าของทางร้าน จะเป็นการติดตั้งเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ เช่น

กริลช่องลม กริลช่องรีเทิร์น แชมเบอร์ ฟิลเตอร์ จะยังไม่รวมอยู่ในค่าติดตั้ง

หากลูกค้าต้องการสามารถแจ้งทางร้านเพื่อแจกแจงรายละเอียดในใบเสนอราคาค่ะ

***ทางร้านไม่มีบริการงานการเก็บฝ้าแบบละเอียด ลูกค้าจะต้องหาช่างฝ้ามาเก็บงานฝ้าหลังติดตั้งต่อค่ะ


ผลงานการติดตั้งแอร์เปลือย