ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 24000 บีทียู รามคำแหง


[03 JUN 2021]


ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 24000 บีทียู ที่รามคำแหง

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ


  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 24000 บีทียู ที่รามคำแหง

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 24000 บีทียู ที่รามคำแหง

ภาพส่วนแฟนคอยล์แอร์เปลือย

 

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยมิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น PEY INVERTER 24000 บีทียู ที่รามคำแหง

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์

 

***การติดตั้งแอร์เปลือย แอร์ซ่อนในฝ้าของทางร้าน จะเป็นการติดตั้งเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ เช่น

กริลช่องลม กริลช่องรีเทิร์น แชมเบอร์ ฟิลเตอร์ จะยังไม่รวมอยู่ในค่าติดตั้ง

หากลูกค้าต้องการสามารถแจ้งทางร้านเพื่อแจกแจงรายละเอียดในใบเสนอราคาค่ะ

***ทางร้านไม่มีบริการงานการเก็บฝ้าแบบละเอียด ลูกค้าจะต้องหาช่างฝ้ามาเก็บงานฝ้าหลังติดตั้งต่อค่ะ 

ผลงานการติดตั้งแอร์เปลือย