ภาพติดตั้งแอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/AFV ดินแดง

 

[04 NOV 2021]

 

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/AFV ขนาด 18000 บีทียู ย่านดินแดง

งานรื้อแอร์เก่า ติดตั้งแอร์ใหม่

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

*ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/AFV ขนาด 18000 บีทียู ย่านดินแดง

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/AFV ขนาด 18000 บีทียู ย่านดินแดง

ภาพส่วนแฟนคอยล์แอร์เปลือย

 

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE รุ่น CAHV/AFV ขนาด 18000 บีทียู ย่านดินแดง

ภาพการใส่รางครองท่อแอร์และการวางคอนเด็นซิ่ง

 

***การติดตั้งแอร์เปลือย แอร์ซ่อนในฝ้าของทางร้าน จะเป็นการติดตั้งเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ เช่น

กริลช่องลม กริลช่องรีเทิร์น แชมเบอร์ ฟิลเตอร์ จะยังไม่รวมอยู่ในค่าติดตั้ง

หากลูกค้าต้องการสามารถแจ้งทางร้านเพื่อแจกแจงรายละเอียดในใบเสนอราคาค่ะ

***ทางร้านไม่มีบริการงานการเก็บฝ้าแบบละเอียด ลูกค้าจะต้องหาช่างฝ้ามาเก็บงานฝ้าหลังติดตั้งต่อค่ะ

 

ผลงานการติดตั้งแอร์เปลือย