ภาพติดตั้งแอร์เปลือยอามีน่า AMENA รุ่น DCC เจริญกรุง

 

[5 DEC 2022]

 

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยอามีน่า Amena รุ่น DCC 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ร้านอาหารย่านเจริญกรุง 

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

  

*ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยอามีน่า Amena รุ่น DCC 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ร้านอาหารย่านเจริญกรุง

แอร์ส่งมาจากโรงงานเข้าร้าน รอติดตั้งให้ลูกค้า

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยอามีน่า Amena รุ่น DCC 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ร้านอาหารย่านเจริญกรุง

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยอามีน่า Amena รุ่น DCC 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ร้านอาหารย่านเจริญกรุง

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยอามีน่า Amena รุ่น DCC 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ร้านอาหารย่านเจริญกรุง

ภาพงานติดตั้งส่วนแฟนคอยล์แอร์เปลือย ติดตั้งสไตล์ลอฟท์หรือโชว์ตัวเครื่อง ไม่ซ่อนในฝ้า

 

 ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยอามีน่า Amena รุ่น DCC 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ร้านอาหารย่านเจริญกรุง

ภาพงานติดตั้งแอร์เปลือยอามีน่า Amena รุ่น DCC 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ร้านอาหารย่านเจริญกรุง

ภาพการเดินท่อ ใส่รางครอบท่อแอร์และวางคอนเด็นซิ่ง

 

***การติดตั้งแอร์เปลือย แอร์ซ่อนในฝ้าของทางร้าน จะเป็นการติดตั้งเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ เช่น

กริลช่องลม กริลช่องรีเทิร์น แชมเบอร์ ฟิลเตอร์ ตีท่อลม จะยังไม่รวมอยู่ในค่าติดตั้ง

หากลูกค้าต้องการสามารถแจ้งทางร้านเพื่อแจกแจงรายละเอียดในใบเสนอราคาค่ะ

***ทางร้านไม่มีบริการงานการเก็บฝ้าแบบละเอียด ลูกค้าจะต้องหาช่างฝ้ามาเก็บงานฝ้าหลังติดตั้งต่อค่ะ

 

ผลงานการติดตั้งแอร์เปลือย