ภาพติดตั้งแอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBFC INVERTER คอนโดเดอะพาโน พระราม3

 

[25 JUN 2020]

 

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBFC INVERTER คอนโดเดอะพาโน พระราม3

จำนวน 3 ชุด 13000 บีทียู 2 ชุด และ 36000 บีทียู 1 ชุด

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

  

*ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBFC INVERTER คอนโดเดอะพาโน พระราม3

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBFC INVERTER คอนโดเดอะพาโน พระราม3

ภาพสินค้าแอร์เปลือยไดกิ้น

 

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBFC INVERTER คอนโดเดอะพาโน พระราม3

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBFC INVERTER คอนโดเดอะพาโน พระราม3

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยไดกิ้น Daikin รุ่น FBFC INVERTER คอนโดเดอะพาโน พระราม3

ภาพติดตั้งแอร์เปลือยและทดสอบความเย็นของแอร์

 

***การติดตั้งแอร์เปลือย แอร์ซ่อนในฝ้าของทางร้าน จะเป็นการติดตั้งเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆ เช่น

กริลช่องลม กริลช่องรีเทิร์น แชมเบอร์ ฟิลเตอร์ จะยังไม่รวมอยู่ในค่าติดตั้ง

หากลูกค้าต้องการสามารถแจ้งทางร้านเพื่อแจกแจงรายละเอียดในใบเสนอราคาค่ะ

***ทางร้านไม่มีบริการงานการเก็บฝ้าแบบละเอียด ลูกค้าจะต้องหาช่างฝ้ามาเก็บงานฝ้าหลังติดตั้งต่อค่ะ 

 

ผลงานการติดตั้งแอร์เปลือย