ภาพติดตั้งแอร์แขวนไดกิ้น Daikin รุ่น FHA INVERTER ปากเกร็ด นนทบุรี

 

[4 FEB 2021]

 

ภาพติดตั้งแอร์แขวนไดกิ้น Daikin รุ่น FHA INVERTER ขนาด 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ปากเกร็ด นนทบุรี

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์แขวนไดกิ้น Daikin รุ่น FHA INVERTER ขนาด 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ปากเกร็ด นนทบุรี

ภาพติดตั้งแอร์แขวนไดกิ้น Daikin รุ่น FHA INVERTER ขนาด 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ปากเกร็ด นนทบุรี

ภาพแฟนคอยล์แอร์แขวนไดกิ้น FHA INVERTER 18000 บีทียู

 

ภาพติดตั้งแอร์แขวนไดกิ้น Daikin รุ่น FHA INVERTER ขนาด 18000 บีทียู 2 ชุด ที่ปากเกร็ด นนทบุรี

ภาพคอนเด็นซิ่งแอร์และการเดินท่อแอร์พร้อมใส่รางครอบท่อ

ผลงานการติดตั้งแอร์แขวนใต้ฝ้า / แอร์ตั้งแขวน