ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

 

[17 DEC 2022]

 

ภาพติดตั้งแอร์ฝังฝ้าเป่าลม 1 ทิศทางแคเรียร์ Carrier รุ่น 40BGV INVERTER ขนาด 18000 บีทียู และ 24000 บีทียู และแอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางแคเรียร์ Carrier รุ่น 40TGV INVERTER 36000 บีทียู ที่หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการงานติดตั้งแอร์กับเราค่ะ

 

  *ภาพติดตั้งแอร์จากสถานที่จริง*

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพแฟนคอยล์แอร์1ทิศทาง และแอร์4ทิศทาง Carrier

 

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพติดตั้งแอร์1ทิศทาง Carrier รุ่น 40BGV INVERTER และแอร์4ทิศทาง Carrier รุ่น 40TGV INVERTER บางกอกบูเลอวาร์ด ดอนเมือง

ภาพการวางคอนเด็นซิ่งและการเดินท่อแอร์

 

          ***แนะนำให้ติดตั้งแอร์ก่อนปิดฝ้า เพื่อการติดตั้งที่ง่าย สะดวกและสวยงาม

***หากมีงานฝ้าเพิ่มเติมทางร้านไม่มีบริการงานการเก็บฝ้าแบบละเอียด ลูกค้าจะต้องหาช่างฝ้ามาเก็บงานฝ้าหลังติดตั้งต่อค่ะ

ผลงานการติดตั้งแอร์สี่ทิศทาง / 1 ทิศทาง