เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย RESIDENTIAL AIR CONDITIONING

[ เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย ] เป็นแอร์ขนาดเล็กที่นิยมนำมาติดตั้งในบ้าน (เรียกว่า แอร์บ้าน) ได้แก่ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือห้องขนาดเล็ก โดยแอร์ประเภทนี้จะเป็นแอร์ผนัง แอร์ติดผนัง ที่มีขนาดกะทัดรัด สวยงาม มาพร้อมกับฟังก์ชั่นมากมาย โดยจะมีมักจะขนาด 9000-24000 บีทียูแต่ปัจจุบันแอร์บางรุ่นมี ขนาดสูงถึง 30000-36000 บีทียู และสูงสุด 60000 บีทียู ในบางยี่ห้อ เพิ่มบีทียูมาเพื่อรองรับกับห้องขนาดใหญ่ แต่ผู้ใช้งานยังต้องการใช้งานแอร์ทรงนี้อยู่ นอกจากนี้จะมีแอร์เคลื่อนที่ แอร์หน้าต่าง และแอร์มุ้ง ที่เป็นแอร์ใช้งานเฉพาะ ซึ่งจัดอยู่ในหมวดนี้เนื่องจากมีขนาดแอร์ที่รองรับกับพื้นที่ขนาดเล็กอีกด้วย