แอร์ยูนิแอร์อินเวอร์เตอร์ Uniaire Inverter

รวมแอร์ยูนิแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ยูนิแอร์ INVERTER แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน (Uniaire Inverter) มีดังนี้

  • แอร์ผนังยูนิแอร์ INVERTER
  • แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ INVERTER
  • แอร์เปลือยยูนิแอร์ INVERTER