แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า WATER COOLED

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ แอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ แอร์คอนเด็นซิ่งระบายความร้อนด้วยน้ำ แอร์ที่ใช้วิธีระบายความร้อนแบบน้ำแทนอากาศ

  • แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์ Carrier
  • แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทรน Trane
  • แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำยอร์ค York
  • แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสตาร์แอร์ Star Aire
ดูราคาแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ยี่ห้อต่างๆ ได้ที่นี่