แอร์สตาร์แอร์อินเวอร์เตอร์ Star Aire Inverter

รวมแอร์สตาร์แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์สตาร์แอร์ INVERTER แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น (Star Aire Inverter) มีดังนี้

  • แอร์ผนังสตาร์แอร์ INVERTER
  • แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ INVERTER
  • แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทางสตาร์แอร์ INVERTER
  • แอร์เปลือยสตาร์แอร์ INVERTER
  • แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ INVERTER