แอร์สี่ทิศทาง/แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางอามีน่า AMENA

แอร์อามีน่า Amena