แอร์สี่ทิศทาง/แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางแคเรียร์ Carrier

แอร์แครียร์ Carrier