แอร์อามีน่าอินเวอร์เตอร์ Amena Inverter

รวมแอร์อามีน่าอินเวอร์เตอร์ แอร์อามีน่า แอร์อินเวอร์เตอร์ INVERTER แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน (Amena Inverter) มีดังนี้

  • แอร์ผนังอามีน่า INVERTER
  • แอร์แขวนอามีน่า INVERTER
  • แอร์สี่ทิศทางอามีน่า INVERTER