แอร์ฮิตาชิอินเวอร์เตอร์ Hitachi Inverter

รวมแอร์ฮิตาชิอินเวอร์เตอร์ แอร์ฮิตาชิ แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น (Hitachi Inverter) มีดังนี้

  • แอร์ผนังฮิตาชิ INVERTER
  • แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ INVERTER
  • แอร์สี่ทิศทางฮิตาชิ INVERTER
  • แอร์เปลือยฮิตาชิ INVERTER