แอร์เซ็นทรัลแอร์อินเวอร์เตอร์ Central Air Inverter

รวมแอร์เซ็นทรัลแอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์เซ็นทรัลแอร์ INVERTER แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่น (Central Air Inverter) มีดังนี้

  • แอร์ผนังเซ็นทรัลแอร์ INVERTER
  • แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ INVERTER
  • แอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ INVERTER
  • แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ INVERTER