แอร์เทรนอินเวอร์เตอร์ Trane Inverter

รวมแอร์เทรนอินเวอร์เตอร์ แอร์เทรน INVERTER แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน (Trane Inverter) มีดังนี้

  • แอร์ผนังเทรน INVERTER
  • แอร์แขวนเทรน INVERTER