แอร์โตชิบาอินเวอร์เตอร์ Toshiba Inverter

รวมแอร์โตชิบาอินเวอร์เตอร์ แอร์โตชิบา INVERTER แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน (Toshiba Inverter) มีดังนี้

  • แอร์ผนังโตชิบา INVERTER
  • แอร์แขวนโตชิบา INVERTER
  • แอร์สี่ทิศทางโตชิบา INVERTER
  • แอร์เปลือยโตชิบา INVERTER