แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์ Daikin Inverter

รวมแอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์ แอร์ไดกิ้น INVERTER แอร์อินเวอร์เตอร์ แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน (Daikin Inverter) มีดังนี้

  • แอร์ผนังไดกิ้น INVERTER
  • แอร์แขวนไดกิ้น INVERTER
  • แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น INVERTER
  • แอร์เปลือยไดกิ้น INVERTER
  • แอร์ตู้ตั้งไดกิ้น INVERTER
  • แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น INVERTER