แอร์คอยล์นํ้าเย็น CHILLED WATER FAN COIL UNIT

แอร์คอยล์น้ำเย็น แอร์แฟนคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Fan coil unit) แอร์ที่มีเฉพาะแฟนคอยล์แล้วนำไปต่อกับท่อน้ำเย็นชิลเลอร์ ใช้ในอาคารที่ไม่ต้องการวางคอนเด็นซิ่ง หรือสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด ตามอาคารสูงหรือห้างสรรพสินค้า เป็นการใช้ระบบน้ำเย็นแทนน้ำยาแอร์

  • แอร์คอยล์น้ำเย็นแคเรียร์ Carrier / แอร์แฟนคอยล์น้ำเย็น Carrier
  • แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane / แอร์แฟนคอยล์น้ำเย็น Trane
  • แอร์คอยล์น้ำเย็นยูนิแอร์ Uniaire / แอร์แฟนคอยล์น้ำเย็น Uni-Aire
  • แอร์คอยล์น้ำเย็นเซ็นทรัลแอร์ Central Air

ดูราคาแอร์คอยล์น้ำเย็น Chilled Water Fancoil ยี่ห้อต่างๆ ได้ที่นี่