แอร์ต่อท่อลม DUCT TYPE

แอร์ต่อท่อลม แอร์ดักท์ หรือแอร์ต่อท่อดักท์ (Duct Type) เป็นแอร์ที่มีบีทียูตั้งแต่ 60000-600000 บีทียูหรือมากกว่านั้น ซึ่งมักจะนำไปติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงาน ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว้างขวาง โดยสามารถต่อท่อลมเป็นปล่องเพื่อกระจายลมเย็นออกได้หลายทาง

  • แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ Mitsubishi Electric
  • แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น Daikin
  • แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ Carrier
  • แอร์ต่อท่อลมเทรน Trane
  • แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ Saijo Denki
  • แอร์ต่อท่อลมยอร์ค York
  • แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ Uniaire
  • แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ Central Air
  • แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire