ผลงานการติดตั้งแอร์แขวนใต้ฝ้า / แอร์ตั้งแขวน

แอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ Saijo Denki

แอร์แขวนและแอร์ตั้งแขวนสามารถนำไปติดตั้งได้หลายสถานที่ เช่น สำนักงาน ร้านอาหาร ห้องประชุม เนื่องจากมีกำลังส่งแรงลมได้ดี

ท่านที่สนใจแอร์ประเภทนี้สามารถดูการติดตั้งแอร์แขวนและแอร์ตั้งแขวนได้ที่นี่ค่ะ


   แอร์แขวนใต้ฝ้ามิตซูบิชิ Mitsubishi

mitsubishi


 แอร์แขวนใต้ฝ้าไดกิ้น Daikin

 ไดกิ้น


 แอร์แขวนใต้ฝ้าแคเรียร์ Carrier

carrier


 แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA

amena


 แอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE

trane