แอร์สี่ทิศทาง/แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทางเทรน Trane

แอร์เทรน Trane