แอร์ไดกิ้น Daikin

แคตตาล็อกแอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ผนังไดกิ้น Daikin

แอร์ผนังไดกิ้น Super Smile INVERTER 2 FTKC-TV2S แอร์ผนังไดกิ้น Smile lite Inverter แอร์ผนังไดกิ้น Saibai Plus Inverter แอร์ผนังไดกิ้น Super smart Inverter FTKM แอร์ผนังไดกิ้น Smash2 FTM แอร์ผนังไดกิ้น Big Wall Type

 


 

แอร์แขวนไดกิ้น Daikin

แอร์แขวนไดกิ้น FHNQ แอร์แขวนไดกิ้น FHA แอร์แขวนไดกิ้น FHFC

 


 

แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น Daikin

แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น FCRN แอกร์สี่ทิศทางไดกิ้น FCNQ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น FCF INVERTER แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น FCFC INVERTER


 

แอร์ตู้ตั้งพื้น / แอร์ดักท์ต่อท่อลมไดกิ้น Daikin

แอร์ตู้ตั้งพื้นไดกิ้น FVRN แอร์ดักท์ต่อท่อลมไดกิ้น AFDR


 

แอร์เปลือยไดกิ้น Daikin

แอร์เปลือยไดกิ้น FDBNQ แอร์เปลือยไดกิ้น FDMNQ แอร์เปลือยไดกิ้น FDF INVERTER แอร์เปลือยไดกิ้น FBA แอร์เปลือยไดกิ้น FBFC แอร์เปลือยไดกิ้น FDBF แอร์เปลือยไดกิ้น FDLF


 

แอร์ VRV / แอร์มัลติไดกิ้น Daikin

แอร์ VRV ไดกิ้น แอร์ Super Multi S Daikin