แอร์ไดกิ้น Daikin

แคตตาล็อกแอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ไดกิ้น Daikin

แอร์ผนังไดกิ้น Daikin

แอร์ผนังไดกิ้น Super Smile INVERTER 2 FTKC-TV2S  แอร์ผนังไดกิ้น Smile Inverter2 ATKC-TV2S แอร์ผนังไดกิ้น Saibai Inverter 2 FTKQ แอร์ผนังไดกิ้น Super smart Inverter FTKM แอร์ผนังไดกิ้น Smash2 FTM

 


 

แอร์แขวนไดกิ้น Daikin

แอร์แขวนไดกิ้น FHNQ แอร์แขวนไดกิ้น FHA

 


 

แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น Daikin

แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น FCRN แอกร์สี่ทิศทางไดกิ้น FCNQ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น FCF INVERTER


 

แอร์ตู้ตั้งพื้น / แอร์ดักท์ต่อท่อลมไดกิ้น Daikin

แอร์ตู้ตั้งพื้นไดกิ้น AFVR แอร์ดักท์ต่อท่อลมไดกิ้น AFDR


 

แอร์เปลือยไดกิ้น Daikin

แอร์เปลือยไดกิ้น FDBNQ แอร์เปลือยไดกิ้น FDMNQ แอร์เปลือยไดกิ้น FDF INVERTER แอร์เปลือยไดกิ้น FBA


 

แอร์ VRV / แอร์มัลติไดกิ้น Daikin

แอร์ VRV ไดกิ้น แอร์ Super Multi S Daikin