แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แคตตาล็อกแอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ฮิตาชิ Hitachi

แอร์ผนังฮิตาชิ Hitachi

 แอร์ผนังฮิตาชิ Hitachi XJ INVERTER แอร์ผนังฮิตาชิ Hitachi EJ


 

แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ Hitachi

 แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ Hitachi INVERTER แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ Hitachi


 

แอร์สี่ทิศทางฮิตาชิ Hitachi

แอร์สี่ทิศทางฮิตาชิ Hitachi Inverter แอร์สี่ทิศทางฮิตาชิ Hitachi


 

แอร์เปลือยฮิตาชิ Hitachi

แอร์เปลือยฮิตาชิ Hitachi Inverter แอร์เปลือยฮิตาชิ Hitachi