แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แคตตาล็อกแอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์มิตซูเฮฟวี่

แอร์ผนังมิตซูเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty

SRK10-15CVV>> แอร์ผนังเฮฟวี่ CVV SRK18-24CVV>>แอร์ผนังเฮฟวี่ CVV 

SRK10-15YW>>แอร์ผนังเฮฟวี่ YW INVERTER SRK18-24YW>>แอร์ผนังเฮฟวี่ YW INVERTER 

แอร์ผนังเฮฟวี่ CVS แอร์ผนังเฮฟวี่ YVS INVERTER แอร์ผนังเฮฟวี่ ZSXS INVERTER

แอร์ผนังมิตซูเฮฟวี่ YXS แอร์ผนังมิตซูเฮฟวี่ YXP

 


 

แอร์แขวน/แอร์สี่ทิศทาง/แอร์เปลือยมิตซูเฮฟวี่ Mitsubishi Heavy Duty

แอร์แขวนมิตซูเฮฟวี่ FDE  แอร์สี่ทิศทางมิตซูเฮฟวี่ FDT แอร์เปลือยมิตซูเฮฟวี่ FDUM