แอร์เทรน Trane

แคตตาล็อกแอร์เทรน Trane

แอร์เทรน TRANE

แอร์ผนังเทรน Trane

แอร์ผนังเทรน Trane Passio Inverter แอร์ผนังเทรน Trane Passio แอร์ผนังเทรน Trane High Wall R32 แอร์ผนังเทรน Trane High Wall R410A


 

แอร์ตั้งแขวนเทรน/แอร์แขวนเทรน Trane

แอร์แขวนเทรน Trane IRIS FIXED SPEED SERIES 5 แอร์แขวนเทรน Trane IRIS FIXED SPEED STANDARD แอร์ตั้งแขวนเทรน Trane IRIS INVERTER แอร์ตั้งแขวนเทรน Trane DEWY 5 แอร์ตั้งแขวนเทรน Trane DEWY STANDARD แอร์ตั้งแขวนเทรน Trane NEW STYLUS 5 แอร์ตั้งแขวนเทรน Trane NEW STYLUS STANDARD แอร์ตั้งแขวนเทรน Trane COOL PLUS 5 แอร์ตั้งแขวนเทรน Trane COOL PLUS STANDARD


 

แอร์สี่ทิศทางเทรน Trane

แอร์สี่ทิศทางเทรน Trane CASSETTE SERIES 5  แอร์สี่ทิศทางเทรน Trane Cassette Standard แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทางเทรน 1 Way Cassette Series 5 แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทางเทรน 1 Way Cassette Standard


 

แอร์ตู้ตั้งพื้นเทรน Trane

 แอร์ตู้ตั้งเทรน Trane Yukon แอร์ตู้ตั้งเทรน Trane Yukon


 

แอร์เปลือยเทรน Trane

แอร์เปลือยเทรน Trane Invisible 5 แอร์เปลือยเทรน Trane Invisible Standard แอร์เปลือยเทรน Trane Invisible premium แอร์เปลือยเทรน Trane Illusion 5 แอร์เปลือยเทรน Trane illusion insight 7 years


 

แอร์ต่อท่อลมเทรน Trane

 แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE ODDYSEY R22 แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE ODDYSEY R410A แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE ODDYSEY DIRECT DRIVE แอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE ODDYSEY HIGH EFFICIENCY แอร์ต่อท่อลมเทรน Trane RAUP/TTV


 

แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane

แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane HWCF แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane CFEB แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane CWS แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane HFWB แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane HFCA แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane HFCD แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane FCDA แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane BDHA แอร์คอยล์น้ำเย็นเทรน Trane BDVA


 

แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทรน Trane

 แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทรน TRANE แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทรน Trane SWUT แอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศเทรน Trane SRUB


 

แอร์ระบบ VRF เทรน Trane

 แอร์ระบบ VRF TRANE