แอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แคตตาล็อกแอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์เซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ผนังเซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ผนังเซ็นทรัล IVA แอร์ผนังเซ็นทรัล 2IVA แอร์ผนังเซ็นทรัล IVG แอร์ผนังเซ็นทรัล AFE แอร์ผนังเซ็นทรัล 2AFE แอร์ผนังเซ็นทรัล IFE-1


 

แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัล 32IBW INVERTER แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัล 410EFN แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัล 32EFN แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัล ES

 


 

 

แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัล CFC-N

 


 

 แอร์ตู้ตั้งพื้นเซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์ตู้ตั้งพื้นเซ็นทรัล CFP-M แอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัล CFP

 


 

แอร์เปลือย/แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์เปลือยเซ็นทรัล DA แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัล HA


 

แอร์หน้าต่าง/แอร์เคลื่อนที่/ม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์ Central Air

แอร์หน้าต่างเซ็นทรัล CTW แอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัล ม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์ CAAC