แอร์มิตซูบิชิ อีเล็คทริค Mitsubishi Electric

แคตตาล็อกแอร์มิตซูบิชิอีเล็คทริค Mitsubishi Electric

แอร์มิตซูบิชิอิเล็คทริค

แอร์ผนังมิตซู Mitsubishi

แอร์ผนังมิตซู MSZ แอร์ผนังมิตซู GR INVERTER แอร์ผนังมิตซู JS INVERTER แอร์ผนังมิตซู Happy Inverter แอร์ผนังมิตซู JR INVERTER แอร์ผนังมิตซู ECONO


 

 

แอร์ตั้งแขวน/แอร์แขวนมิตซู Mitsubishi

 แอร์ตั้งแขวนมิตซู flexy แอร์แขวนมิตซู PC SERIES แอร์แขวนมิตซู PCY INVERTER


 

แอร์สี่ทิศทางมิตซู Mitsubishi

  แอร์สี่ทิศทางมิตซู SL แอร์สี่ทิศทางมิตซู PL แอร์สี่ทิศทางมิตซู PLY INVERTER


 

แอร์ตู้ตั้งพื้นมิตซู Mitsubishi

 

 แอร์ตู้ตั้งพื้นมิตซู PSY INVERTER แอร์ตู้ตั้งพื้นขนาดใหญ่ PFV INVERTER

 

 


 

แอร์เปลือย / แอร์ต่อท่อลมมิตซู Mitsubishi

แอร์เปลือยมิตซู SE แอร์เปลือยมิตซู SE แอร์เปลือยมิตซู PEY INVERTER แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ PEV INVERTER

 


 

ม่านอากาศมิตซู Mitsubishi

ม่านอากาศมิตซู GK


 

แอร์ VRF / แอร์มัลติ มิตซู Mitsubishi

 

แอร์ VRF มิตซู               แอร์มัลติมิตซู